Link Gộp : http://id.muviet.vn/chuyensv/

Link Máy chủ sát nhập qua ( hãy vào tải game và tạo nhân vật ) :: Trang Chủ - Tải Game - Đăng kí
Server tiếp nhận sát nhập : Huyền Thoại
Lưu ý :__HƯỚNG DẪN__
Bước 1 : Tải Game bên Mu cần sáp nhập qua..
Bước 2 :
Đăng kí tài khoản và tạo nhân vật mới bên Server cần sát nhập
Bước 3 : Vào máy chủ Mu cũ dồn đồ vào nhân vật chính như hình bên phải -->
Bước 4 : Thoát hẳn game 2 bên không Online bên nào cả trước khi ấn nút Sáp nhập
: TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM POST ĐỒ - RAO BÁN ĐỒ TRONG 5 NGÀY SÁT NHẬP - PHÁT HIỆN BLOCK VĨNH VIỄN