Đua Top All

Thời Gian: 10/09/2020 – 30/09/2020 23:59

  • Tính theo BXH All
  • Bằng Reset và Bằng Level tính thời gian Reset cuối nhanh nhất# Nhân vật RL RS LV Class ĐGT RS Cuối Lúc
DKStar 0 318 400 Blade Knight 01/10 00:38:16
DKSUPER 0 318 400 Blade Knight 01/10 00:46:01
DWBUF 0 318 400 Soul Master 01/10 00:49:28
4 DWSoldier 0 318 400 Soul Master 01/10 00:53:14
5 HalloYou 0 318 400 Soul Master 01/10 01:02:46
6 MoonFall 0 318 400 Bloody Summoner 01/10 01:02:56
7 DLSoldier 0 318 400 DarkLord 16/09 16:42:45 01/10 01:08:44
8 SumBoss 0 318 400 Bloody Summoner 01/10 01:09:23
9 Loi38 0 318 400 Muse Elf 01/10 01:32:19
10 THANGAN 0 318 400 DarkLord 07/09 07:46:32 01/10 02:01:18

Top
Phần Thưởng
Điều Kiện
1 Cánh Cấp 2.5 + 1 Option Tùy chọn chủng tộc
2 Cánh Cấp 2 + Luck + MNL Tùy chọn chủng tộc
3 Vũ khí Rồng + Luck + 2 Option Tùy chọn chủng tộc
4 - 10 200.000 Gcoin Trực tiếp tài khoản