Đua Top Chủng Tộc

Thời Gian: 10/09/2020 – 26/09/2020 23:59

  • Đổi giới tính trong thời gian đua TOP sẽ không tính
  • Tính theo BXH chủng tộc
  • Bằng Reset và Bằng Level tính thời gian Reset cuối nhanh nhất
Chủng Tộc
Phần Thưởng Hình Ảnh
Chiến Binh
DKSUPER
Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Tiên Nữ
Loi38
Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Phù Thủy
Ying
Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Đấu Sĩ
BossHK
Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Chúa Tể
DLSoldier
Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thuật Sĩ
HeLLoYou
Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thiết Binh
Leesin
Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)