Bảo Trì máy chủ GAION từ 9h đến 11h ngày 24/9/2020
Sau thời gian trên các bạn có thể vào game bình thường