Đua Top Chủng Tộc

Thời Gian: 10/09/2020 – 26/09/2020 23:59
  • Đổi giới tính trong thời gian đua TOP sẽ không tính
  • Tính theo BXH chủng tộc
  • Bằng Reset và Bằng Level tính thời gian Reset cuối nhanh nhấtChủng Tộc
Phần Thưởng Hình Ảnh
Chiến Binh Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Tiên Nữ Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Phù Thủy Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Đấu Sĩ Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Chúa Tể Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thuật Sĩ Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thiết Binh Set Cấp 7 Hoàn Hảo 2 Option + Luck
(Tự Chọn Option)Đua Top All

Thời Gian: 10/09/2020 – 30/09/2020 23:59
  • Tính theo BXH All
  • Bằng Reset và Bằng Level tính thời gian Reset cuối nhanh nhất
Top
Phần Thưởng
Điều Kiện
1 Cánh Cấp 2.5 + 1 Option Tùy chọn chủng tộc
2 Cánh Cấp 2 + Luck + MNL Tùy chọn chủng tộc
3 Vũ khí Rồng + Luck + 2 Option Tùy chọn chủng tộc
4 - 10 200.000 Gcoin Trực tiếp tài khoảnMốc Nạp Thẻ

Tính Theo Xếp hạng theo EVENT - > Vua Nạp Thẻ

Nạp đủ mốc liên hệ Admin để nhận


Mốc Phần Thưởng
500.000 Cánh cấp 2 + Luck
1.000.000 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option + 11
3.000.000 Wing 2 + Luck + MNL + 13
6.000.000 Sét Item cấp 7 + Luck + 2 Option
10.000.000 Cánh cấp 2.5 + Luck + 1 Option
20.000.000 Sét Item cấp 8 + Luck + 2 Option