Vinh Hoa Phú Quý

Thời Gian: 15/08/2020 – 20/08/2020 23:59  • Top Phú Hộ sẽ lấy nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
  • Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
Top
Phần Thưởng
Điều Kiện
1 Cánh Cấp 2 + Luck + 1 Option Tùy Chọn + 11
(Tùy chọn Chủng Tộc)
Nạp ít nhất 10.000.000
2 Cánh Cấp 2 Tùy chọn Luck hoặc 1 Option
(Tùy chọn Chủng Tộc)
Nạp ít nhất 7.000.000
3 Cánh Cấp 2 + 1 Option
(Tùy chọn Chủng Tộc)
Nạp ít nhất 5.000.000
4 - 10 Cánh cấp 2 + Luck Nạp ít nhất 2.000.000

# Nhân Vật Gcoin nạp
ousaY 12840000
0933661992 12000000
VEGA 12000000
4 SoiLangTu 3600000