THÔNG TIN ALPHA TEST
(Từ 14h 13-08 đến 24h ngày 14-08)

Hỗ Trợ Tham Gia Alpha Test

Tạo Nhân Vật Mới
Tạo Tài Khoản Mới
500 Reset 1.000.000 PCP
65.000 Point 1.000.000 Wcoin
2.000.000.000 Zen 1.000.000 Gcent
300 Điểm master sau khi làm NV3Đua Top Alpha Test

Giải
Phần Thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 100.000 GcoinLưu ý :
- Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa khi Open Beta chính thức vào 14h ngày 15-08
- Toàn bộ tiền tệ của tài khoản sẽ bị xóa (Gcent nạp thẻ sẽ được giữ nguyên)
- Phần thưởng Đua Top Alpha Test sẽ được trao ngay khi Open Beta chính thức