Với tiêu chí chơi xanh chín không hack .... cần tìm guilll chơi xanh chín vui vẻ ,,,,,
cúng mong adm mu này không x mấy vp hoặc bug đồ ae tôi sẽ nghỉ ngay liệt tức
ae tôi có khoảng 8 người thôi chơi vui vẻ với ae hết tàn seever