Bên máy chủ Datacenter bảo trì nâng cấp hệ thống . Nên trong khoảng thời gian này các ban sẽ không vào đươc game

BQT xin thông báo !