Event Công Thành Chiến


Điều kiện để tham gia CTC :
Guild có ít nhất 5 người.


Đối với các bạn nào chưa biết hay chưa rõ về CTC yêu cầu xem hướng dẫn công thành chiến MU♣ Thời gian diễn ra :
Thời gian Ngày Nội dung
00:00 18/8 Bắt Đầu Đăng Ký
18:00 18/8 Kết Thúc Đăng Ký
18:15 18/8 Bắt Đầu Nộp Rena
18:30 18/8 Kết Thúc Nộp Rena
18:35 18/8 Công Bố Kết Quả
19:55 18/8 Kết Thúc Công Bố
20:00 18/8 Bắt Đầu Công Thành
21:00 18/8 Kết Thúc Công Thành

♣ Nội dung CTC :

- Server áp dụng : CHÍ TÔN

Các chủ Guild sẽ đăng ký tham dự CTC tại Máy chủ Công Thành Chiến ( Sub-20 )

Chủ Liên Minh đăng ký tham dự CTC tại NPC Map
Công Thành Chiến

Trước thời gian CTC ( 20h ) tất cả các thành viên trong Guild di chuyển đến map và sv CTC


Guild Chủ Thành LM ( Lần đầu Admin sẽ là chủ thành. tất cả sẽ chiếm thành )
♣ Chú ý :


- Các Guild tham gia sẽ có trách nhiệm cướp thành
- Nếu Guild nào cướp Thành thành công sẽ là Liên Minh thủ thành
- Các liên minh còn lại sẽ tiến hành Công Thành.
- Liên Minh nào thủ thành đến 21h00 sẽ là Liên Minh chiến thắng.
Giải thưởng Guil chiến thắng

300b + 300s
1.000.000 Gcoin