PDA

View Full Version : Sự kiện 1. Sự Kiện Đua top Alpha Test - Nhận triệu Gcent
 2. Sự Kiện Event " Like & Share Facebook - GifCode VIP máy chủ Lorencia "
 3. Sự Kiện Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ Lorencia
 4. Sự Kiện Tổng kết Đua Top Alphatest Máy chủ Lorencia
 5. Sự Kiện Khuyến mại 30% khi nạp thẻ qua ATM và VIETTEL
 6. Sự Kiện Tham Gia Nhóm Facebook nhận Gifocde
 7. Sự Kiện Truy Tìm GameMaster : 20h30 ngày 20 tháng 04 năm 2019
 8. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Khởi Động Lorencia
 9. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc Máy chủ Lorencia
 10. Tổng Kết Đua TOp Open Beta máy chủ Lorencia
 11. Sự Kiện Công Thành Chiến máy chủ LORENCIA vào 20:00 05/5/2019
 12. Sự Kiện Mở NPC PCPoint ở Bar Lorencia Sevver-20
 13. Sự Kiện Sự Kiện Đua Top Tháng 5 máy chủ Lorencia
 14. Tổng Kết Trao Giải Công Thành Chiến Lần I
 15. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc máy chủ Lorencia
 16. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Tháng 5
 17. Sự Kiện Sự Kiện Đua Top Tháng 6 máy chủ Lorencia
 18. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Class Tháng 6
 19. Sự Kiện Chí Tôn Đua Top Aphatest máy chủ Chí Tôn
 20. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc máy chủ Lorencia T/6 ...
 21. Sự Kiện Chí Tôn cập nhập đua top
 22. Sự Kiện Chí Tôn Event Đua Top Máy chủ Chí Tôn
 23. Tổng Kết Tổng đua TOP ALphatest máy chủ Chí Tôn
 24. Sự Kiện Chí Tôn Truy Tìm GameMaster : 20h30 ngày 4 tháng 8 năm 2019
 25. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Danh Vọng
 26. Tổng Kết Trao Giải Đua Class Top Chí Tôn
 27. Sự Kiện Chí Tôn Công Thành Chiến máy chủ CHÍ TÔN vào 20:00 18/8/2018
 28. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Bang Hội
 29. Tổng Kết Trao Giải Công Thành Chiến Lần I
 30. Sự Kiện Chí Tôn Event Đua Top Máy chủ Chí Tôn THÁNG 9
 31. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 9
 32. Tổng Kết Đua Top Phú Hộ Tháng 9
 33. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All Tháng 9
 34. Sự Kiện Chí Tôn Sự Kiện Đua Top Tháng 10
 35. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 10
 36. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All
 37. Sự Kiện Chí Tôn Sự Kiện Đua Top Tháng 11 máy chủ Chí Tôn
 38. Tổng Kết Trao Giải Đua Top ALL Tháng 11
 39. Sự Kiện Noria Sự Kiện Đua TOP Thử Nghiệm máy chủ NORIA
 40. Sự Kiện Noria Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ NORIA 14:00 11-01-2020
 41. Sự Kiện Noria Khuyễn Mãi 30% vào Gcoin chính Nạp ATM máy chủ NORIA
 42. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Alphatest máy chủ NORIA
 43. Tổng Kết Đua TOP ALL NORIA ( 5 ngày)
 44. Sự Kiện Noria Truy Tìm GameMaster : 20h30 ngày 18 tháng 1 năm 2020
 45. Tổng Kết Đua Top Đại Gia
 46. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc - Noria
 47. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All
 48. Tổng Kết Trao Giải GUILD
 49. Sự Kiện Noria Sự Kiện Đua TOP Mừng Năm Mới 2020
 50. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Class - Top All
 51. Sự Kiện Noria Sự Kiện Đua Top Tháng 2-2020 máy chủ Noria
 52. Sự Kiện Noria Công Thành Chiến máy chủ NORIA vào 20:00 22/2/2020
 53. Sự Kiện Noria Công Thành Chiến lại máy chủ NORIA vào 20:00 23/2/2020
 54. Sự Kiện Noria Trao Giải Đua Top All máy chủ NORIA
 55. Tổng Kết Trao Giải Công Thành Chiến
 56. Sự Kiện Noria Sự Kiện Đua Top Noria Tháng 3
 57. Sự Kiện Noria Sự Kiện Đua Top Tháng 4 máy chủ Noria
 58. Sự Kiện GAION Đua Top Alphatest máy chủ GAION
 59. Sự Kiện GAION Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ Gaion - Thánh Chiến Baruka
 60. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Alphatest máy chủ GAION
 61. Tổng Kết Vinh Hoa Phú Quý - NORIA
 62. Tổng Kết Trao Giải TOP Chủng Tộc - GAION
 63. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Gull + Top All
 64. Sự Kiện GAION Sự Kiện Đua Top Tháng 9
 65. Tổng Kết Trao giải Đua Top All